ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු සාලිහ් අල්-උසෙයිමිය්යීන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. අර්කාන් අල් ඉස්ලාම් - ඉස්ලාම් හි කුලුනු
2. අකීදා නම් දේව විශ්වාසයේ මූලික කරුණු
3. මලාඉකාවරු කෙරෙහි විශ්වාසය
4. ග්‍රන්ථයන් කෙරෙහි විශ්වාසය
5. රසූල්වරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය
එකතු කළ දිනය: 2015-10-17
Short Link: http://IslamHouse.com/2776530
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය
871.2 KB
Open: ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය.pdf
2.
ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය
5.7 MB
Open: ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය.docx
Go to the Top