පිවිතුරු දානය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: පිවිතුරු දානය
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: සකාතුල් ෆිත්ර් හෙවත් පිවිතුරු දානය යනු කුමක්ද හා එය දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙහි සඳහන් වේ.
එකතු කළ දිනය: 2015-10-12
Short Link: http://IslamHouse.com/2776222
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
පිවිතුරු දානය
60.5 MB
2.
පිවිතුරු දානය
Go to the Top