Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy: Đây là bài Khutbah của Imam Masjid Al-Haraam Makkah Sheikh, Tiến sĩ Saaleh bin Muhammad Ali Taalib, bài Khutbah trình bày cung cách ngủ và thức bằng lời nói và hành động của Rasul - cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người - qua các Hadtih Soheeh từ Người.
Thêm vào ngày: 2015-10-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2775134
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy
24.5 MB
: Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy.mp3
Go to the Top