ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඊමාන් යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය හා එහි අඩංගු විය යුතු කරුනු කාරනා කුමක්ද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි නැරඹිය හැක
එකතු කළ දිනය: 2015-09-20
Short Link: http://IslamHouse.com/2774508
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්
27.8 MB
2.
ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්
Go to the Top