දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳුන් අභියස ආයාචනා කිරීමෙහි වැදගත් කම පිළිබඳ ඇති අල් කුර්ආන් වැකි හා නබි වදන් සමහරක් මෙම වීඩියෝ පටයේ නැරඹිය හැක.
එකතු කළ දිනය: 2015-09-20
Short Link: http://IslamHouse.com/2774504
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම
28.1 MB
2.
දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම
Go to the Top