Η επανάσταση μιας γυναίκας εναντίον του αντρός της και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Go to the Top