නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම කෙතරම් වැදගත් දැයි කියන හදීසය මෙහි විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2015-09-13
Short Link: http://IslamHouse.com/2773310
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම
8.9 MB
2.
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම
Go to the Top