?බිද්අත් යනු කුමක්ද

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ?බිද්අත් යනු කුමක්ද
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්
එකතු කළ දිනය: 2015-09-13
Short Link: http://IslamHouse.com/2773304
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
?බිද්අත් යනු කුමක්ද
23.8 MB
2.
?බිද්අත් යනු කුමක්ද
Go to the Top