සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අප විසින් දෛනිකව සිදුවන සුළු පාපයන් අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ කරුණාව හේතුවෙන් මැකී විනාශ වී යන්නේය.එවන් කර්තව්‍යයන් සමහරක් මෙහි විස්තර කෙරේ.
එකතු කළ දිනය: 2015-09-13
Short Link: http://IslamHouse.com/2773300
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්
35.8 MB
2.
සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්
Go to the Top