Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -: Đây là bài Khutbah thứ sáu kể về nhóm thanh niên tuổi còn rất trẻ đã ngủ giấc ngủ dài 309 năm trong hang núi, câu truyện được Allah kể trong Qur’an, dựa theo phân tích của Tafseer Ibnu Al-Katheer, dựa vào lời của Sheikh Nabeel Al-I’wadhi và Sheikh Tiến Sĩ Muhammad bin Abdur Rahmaan Al-A’rifi.
Thêm vào ngày: 2015-09-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2773076
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Truyền Từ Quran - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -
1.2 MB
: Truyền Từ Quran - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -.pdf
2.
Truyền Từ Quran - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -
16.4 MB
: Truyền Từ Quran - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -.docx
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top