Nhắc Nhở Về Hajj

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Nhắc Nhở Về Hajj
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Muhammad bin Aly Al-U’rfaj
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Muhammad bin Ali Al’Arfaj nói: “...Đây là một cái nhìn tổng quan dễ hiểu và hữu ích cho khách hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah I – Al-Haram nhằm để nâng cao sự nhận thức trong mùa thiêng liêng này. Tôi đã viết bức thông điệp này cho sinh viên năm 1398 Hijri, sau đó tôi xem lại và bổ sung vào những điều tôi thấy thực sự cần thiết từ cuốn sách “Attahqeeq Wal-Idhaah” của Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz  và từ cuốn sách “Daleel Al-Haaj Wal-Mu’tamar” của hội động quản lý và nghiên cứu kiến thức giáo lý và Fata-wa với mục đích mang lại sự hữu ích một cách hoàn thiện hơn...”.
Thêm vào ngày: 2015-09-02
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2770940
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Nhắc Nhở Về Hajj
1.6 MB
: Nhắc Nhở Về Hajj.pdf
2.
Nhắc Nhở Về Hajj
16.7 MB
: Nhắc Nhở Về Hajj.docx
Go to the Top