दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका

निबन्धहरु सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका
भाषा: नेपाली
पुनर्विचार: मो. इदरीस सलफी
संक्षिप्त विवरण: यस पुस्तिकामा दुवै इर्दहरूलार्इ मनाउने इस्लामीय तरिका र त्यससित संलग्न महत्वपूर्ण कुरा र समस्याहरूलार्इ पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
थपने मिति: 2015-08-25
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/2770234
यो ठेगाना विषयानुसार वर्गीकरण गरिएको छ निम्न श्रेणीहरूमा
यो विषय विवरणको अनुवाद निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ: अरबी
सामर्गीय सलंग्न ( 2 )
1.
दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका
624.2 KB
: दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका.pdf
2.
दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका
5.1 MB
: दुवै इर्द मनाउने इस्लामीय तरिका.doc
Go to the Top