ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මක්දූම් ඉබ්නු අබ්දුල් ජබ්බාර්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1 සෑම කෙනෙකුටම සත්යළ තෝරා ගැනීමේ නිදහස ඇත. එමගින් තමා වටා තිබෙන දේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කර, ඒවායේ පැවැත්ම සිදුවුයේ කෙසේද යන්න ඔහු කල්පනා කළ යුතුය.
2. ඉස්ලාමීය ඒකීයත්වය කුමක් සඳහා ද?කවුරුන් සඳහාද? මිනිසා ගෙන් ඉස්ලාම් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? යනු ඔහු කල්පනා කළ යුතුය.
3 මිනිසාගේ ස්වභාවයට ඉස්ලාම් එකඟවන්නේ?
4. මිනිසාගේ හැසිරීම ඉස්ලාම් දහමින් යහමඟට ගෙන යන්නේද?
එසේ නම් එයයි ඔහු අනගමනය කළ යුතු ආගමවේ.
එකතු කළ දිනය: 2015-08-20
Short Link: http://IslamHouse.com/2769952
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්
700.1 KB
Open: ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්.pdf
2.
ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්
5.2 MB
Open: ඉස්ලාමය හැඳින්වීමක්.doc
Go to the Top