Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Hiệu đính: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết: Với đoạn Video này dạy tín đồ Muslim cách chuẩn bị hậu sự cho người thân của mình từ lúc hấp hối đến tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất người quá cố, và nêu vài giáo lý liên quan đến mai táng.
Thêm vào ngày: 2015-08-20
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2769892
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết
304.7 MB
2.
Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết
Go to the Top