Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tác giả nói: "Tình dục là nhu cầu tự nhiên và thiết yếu của mọi động vật, trong đó có con người. Đó là quy luật để duy trì sự tồn tại và bảo tồn sự sống giống nòi của từng loài, và con người cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, con người không giống như các loài vật ở chỗ rằng tình dục ở con người không chỉ mang mục đích sinh sản bản năng, duy trì giống loài mà nó còn là một sự hưởng thụ khoái lạc, một nguồn vui của thể xác lẫn tinh thần mà Allah I đã ban cho con người được quyền tận hưởng."
Thêm vào ngày: 2015-08-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2769576
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam
1013.7 KB
: Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam.pdf
2.
Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam
14.9 MB
: Hôn Nhân Dưới Cái Nhìn Islam.docx
Go to the Top