Sự chứng nhận của các nhà biện luận về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Sự chứng nhận của các nhà biện luận về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -
Ngôn ngữ: Anh
Hiệu đính: Abu Ysa Usamah I’maroh
Nhà xuất bản: Trang web chương trình tầm cở thế giới giới thiệu về vị Nabi (Saw) vị Nabi phúc hậu
Giới thiệu sơ lược: Chương trình toàn cầu giới thiệu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -. Video gồm sự chứng nhận của các nhà hùng biện như: Michael Hart, George Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Gustave Le Bon, Leo Tolstoy, Wolfgang Goethe
Thêm vào ngày: 2015-08-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2768892
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Witnesses of thinkers about the Prophet Muhammad (peace be upon him)
23.9 MB
2.
Witnesses of Thinkers about the Prophet Muhammad (Peace Be upon Him)
Mô tả chi tiết

 

 

 

 
Go to the Top