Sự chứng nhận các các nhà hùng biện về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Sự chứng nhận các các nhà hùng biện về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -
Ngôn ngữ: Hy Lạp
Nhà xuất bản: Trang web chương trình tầm cở thế giới giới thiệu về vị Nabi (Saw) vị Nabi phúc hậu
Giới thiệu sơ lược: Đây là Video ghi về các lời chứng nhận của các nhà hùng biện nổi tiếng, có địa vị của Châu Âu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -
Thêm vào ngày: 2015-08-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2768884
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Μαρτυρίες στοχαστών για τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ευλογίες και ειρήνη σε αυτόν)
15.7 MB
2.
Μαρτυρίες στοχαστών για τον Προφήτη Μωχάμμαντ (ευλογίες και ειρήνη σε αυτόν)
Go to the Top