ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගයන්හි කරුණාව හා මෛත්‍රිය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගයන්හි කරුණාව හා මෛත්‍රිය
භාෂාව: උයිගුර්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768232
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උයිගුර් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර්
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ئىسلامدا رەھىم-شەپقەت پرىنسىپى
31.5 MB
: ئىسلامدا رەھىم-شەپقەت پرىنسىپى.mp3
Go to the Top