ඉස්ලාමය තුළ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය තුළ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: උයිගුර්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768215
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උයිගුර් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර් - අම්හාරික් - තිග්‍රින්යා
ඇමුණුම ( 1 )
1.
كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك
16.9 MB
: كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك.mp3
Go to the Top