ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ පොදු හැඳින්වීමක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ පොදු හැඳින්වීමක්
භාෂාව: උයිගුර්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768213
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ئىسلام دىنىنى ئومۇمى تونۇشتۇرۇش
1.5 MB
Open: ئىسلام دىنىنى ئومۇمى تونۇشتۇرۇش.pdf
පරිවර්තන ( 1 )
Go to the Top