ඉස්ලාමය තුළ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය තුළ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: උයිගුර්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768212
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ئىسلامدا كىشىلىك ھوقۇق
2.1 MB
Open: ئىسلامدا كىشىلىك ھوقۇق.pdf
අදාල මාතෘකා ( 2 )
Go to the Top