ඉස්ලාමය වටා බැඳුණු මුස්ලිම් නොවන්නන් තුළ ව්‍යාප්තව ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය වටා බැඳුණු මුස්ලිම් නොවන්නන් තුළ ව්‍යාප්තව ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු
භාෂාව: උක්‍රෙන්
කර්තෘත්වය: ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768208
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උක්‍රෙන් - අරාබි - තිග්‍රින්යා
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Відповіді на розповсюджені питання немусульман про Іслам
1.1 MB
Open: Відповіді на розповсюджені питання немусульман про Іслам.pdf
2.
Відповіді на розповсюджені питання немусульман про Іслам
4.7 MB
Open: Відповіді на розповсюджені питання немусульман про Іслам.doc
Go to the Top