ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින් වැරදි පරිකල්පනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින් වැරදි පරිකල්පනය
භාෂාව: උක්‍රෙන්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768204
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උක්‍රෙන් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර්
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Права людини в Ісламі
828 KB
Open: Права людини в Ісламі.pdf
2.
Права людини в Ісламі
3.3 MB
Open: Права людини в Ісламі.doc
පරිවර්තන ( 1 )
Go to the Top