ඉස්ලාමයට එරෙහිව බලපාන වරදි වැටහීම්වල්ට බුද්ධිමය හා සක්ෂි සහිත පිළිතුරු 40 ක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයට එරෙහිව බලපාන වරදි වැටහීම්වල්ට බුද්ධිමය හා සක්ෂි සහිත පිළිතුරු 40 ක්
භාෂාව: උර්දු
කර්තෘත්වය: ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768195
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - ඉංග්‍රීසි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
اسلام پر چاليس(40) اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب
3.2 MB
Open: اسلام پر چاليس(40) اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب.pdf
Go to the Top