අසිපතේ බලයෙන් ඉස්ලාමය ව්‍යාප්ත වූයේ ද

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: අසිපතේ බලයෙන් ඉස්ලාමය ව්‍යාප්ත වූයේ ද
භාෂාව: උර්දු
ප්‍රකාශකයා: www.islamqa.info ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768186
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර් - අම්හාරික් - තිග්‍රින්යා
ඇමුණුම ( 2 )
1.
کیا اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے
174.2 KB
Open: کیا اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے.pdf
2.
کیا اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے
2 MB
Open: کیا اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے.doc
Go to the Top