ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින් වැරදි පරිකල්පනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින් වැරදි පරිකල්පනය
භාෂාව: ඩෙන්මාර්ක්
ප්‍රකාශකයා: www.islamic-message.net ඉස්ලාමය ප්‍රචාරය කිරීමේ සම්මේලනය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768134
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser
616 KB
Open: Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser.pdf
2.
Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser
1.8 MB
Open: Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser.doc
පරිවර්තන ( 1 )
Go to the Top