Alxuràn bu téddbi

Râgnatlé mbir yi thi lignou adjou Karte bou matalébi
Tour bi: Alxuràn bu téddbi
Khamlé gou teunkou: Xëtwi mi ngi bookk ci yi gëna rëy té aju ci Alxuràn akiy xamxamam ci làkki àdduna bi, ndax amna lu ëpp 90 làkk, loolu mi ngi aju ci toomb yii: * Tékki mànà yi, * Piri, * Xamxami Alxuràn , * Njàŋŋini Alxuràn ak xétu njàŋŋineyi, * Loottloo gu xamxamé gici Alxuràn ak Sunna.
Adréss bougnou gâttal b: http://IslamHouse.com/2768110
Go to the Top