ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින වැරදි සහගත ඉදිරිපත් කිරීම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින වැරදි සහගත ඉදිරිපත් කිරීම
භාෂාව: ජර්මන්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767926
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: ජර්මන් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - මලයාලම් - දෙමළ - අෆාර් - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Missverständnisse über Menschenrechte im Islam
995.5 KB
Open: Missverständnisse über Menschenrechte im Islam.pdf
2.
Missverständnisse über Menschenrechte im Islam
3.5 MB
Open: Missverständnisse über Menschenrechte im Islam.doc
Go to the Top