මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳ බයිබලයෙහි සඳහන් අනාවැකි

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳ බයිබලයෙහි සඳහන් අනාවැකි
භාෂාව: ඉංග්‍රීසි
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767796
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Bible Prophecies of Muhammad
393.8 KB
Open: Bible Prophecies of Muhammad.pdf
2.
Bible Prophecies of Muhammad
2.2 MB
Open: Bible Prophecies of Muhammad.doc
Go to the Top