බයිබලය හා තෝරාහ්වේ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා‍ණෝ

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: බයිබලය හා තෝරාහ්වේ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා‍ණෝ
භාෂාව: ඉංග්‍රීසි
ප්‍රකාශකයා: www.islamicbooks.ws ඉස්ලාමීය පොත් වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767795
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
Muhammad (Peace Be Upon Him) in the Torah and Gospel
679.3 KB
Open: Muhammad (Peace Be Upon Him) in the Torah and Gospel.pdf
අදාල මාතෘකා ( 3 )
Go to the Top