බයිබලයෙහි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා‍ණෝ

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: බයිබලයෙහි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා‍ණෝ
භාෂාව: ඉංග්‍රීසි
කර්තෘත්වය: ජමාල් බදවී
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767794
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
Muhammad (Peace Be Upon Him) In The Bible
1.4 MB
Open: Muhammad (Peace Be Upon Him) In The Bible.pdf
අදාල මාතෘකා ( 2 )
Go to the Top