Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: (Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện...) Al-Baqarah: 25

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: (Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện...) Al-Baqarah: 25
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: (Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện...) Al-Baqarah: 25 (chương 2): Bải thuyết giảng phân tích câu Kinh số 25 của chương Al-Baqarah và trích các bài học quí báo từ câu Kinh.
Thêm vào ngày: 2015-07-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2767654
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện... Al-Baqarah: 25 (chương 2).
23 MB
: Ngẫm Nghĩ Về Câu Kinh: Và hãy báo cho những người có đức tin và làm việc thiện... Al-Baqarah: 25 (chương 2)..mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top