रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्

निबन्धहरु सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्
भाषा: नेपाली
संक्षिप्त विवरण: यस निबन्धमा शैख सालेह अल उसैमीन रहेमहुल्लाहले रेगीले पिवत्रता ग्रहण गर्ने तरिका र नमाज पढने तरिकालार्इ विस्तारले वर्णन गरेका छन् ।
थपने मिति: 2015-07-25
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/2767573
यो ठेगाना विषयानुसार वर्गीकरण गरिएको छ निम्न श्रेणीहरूमा
यो विषय विवरणको अनुवाद निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ: अरबी
सामर्गीय सलंग्न ( 2 )
1.
रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्
457.8 KB
: रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्.pdf
2.
रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्
4 MB
: रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्.doc
Go to the Top