ඉස්ලාමයේ කම්කරු අයිතිවාසිකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ කම්කරු අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: බෙන්ගාලි
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2767347
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার
266.8 KB
Open: ইসলামে শ্রমিকের অধিকার.pdf
2.
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার
2.7 MB
Open: ইসলামে শ্রমিকের অধিকার.doc
Go to the Top