Lễ Tình Nhân

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Lễ Tình Nhân
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Lễ tình nhân: một trong những điều bắt chước theo người Kafir được thể hiện rõ ràng nhất là tổ chức các lễ tết của họ được gọi là "Lễ Tình Nhân" trong bài viết này sẽ kể về nguồn gốc lễ tình nhân và trích lời phúc đáp của Hội Đồng Thường Trực và Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen về giáo lý liên quan đến ngày này.
Thêm vào ngày: 2010-02-14
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/276107
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Lễ Tình Nhân
225.6 KB
: Lễ Tình Nhân.pdf
2.
Lễ Tình Nhân
1.8 MB
: Lễ Tình Nhân.doc
Go to the Top