Abdul Azeez bin Marzuq Al-Torify

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Azeez bin Marzuq Al-Torify
Giới thiệu sơ lược: - Abdul Azeez bin Marzuq Al-Torify, sinh năm 1396 H, hiện đang nghiên cứu tại Bộ nội vụ Islam tại Riyadh.
- Ông có nhiều sáng tác nhiều tác phẩm và xem xét lại nhiều sách vở trong đó có số đã in và chưa in:
• Al-Tahjeel một số Hadith và dấu hiệu trong quyển Irwa Al-Gholeel đã được xuất bản gồm hai quyển tại nhà xuất bản Al-Rush Riyadh.
• 40 Hadith đường truyền và bình luận về những Hadith bệnh.
• Những phần viết thêm trong Sunan Abu Dawud trong Soheeh Al-Bukhory và Muslim.
• Kiểm tra sáu bộ Hadith của nhà xuất bản Al-Salam.
• Ulama và hiệp ước do ông thuyết giảng trong năm 1426 H tại thành phố Riyadh.
• Thông báo và phân tích những điều xóa Islam đã được xuất bản do thư viện Al-Rush Riyadh.
• Sự xáo trộn thời gian do ông thuyết giảng trong năm 1426 H.
• Sifah về bằng chứng của Nabi đã xuất bản tại nhà xuất bản Al-Rush Riyadh.
• Vài lời khuyên về Tâuhid, một quyển nhỏ đã in nhưng chưa phân phối.
• Những phần thêm trong Abu Dawud trong Soheeh Al-Bukhory và Muslim và nhận xét về một số Hadith gồm hai quyển đã xuất bản tại nhà xuất bản Al-Rush Riyadh.
• Một số vấn đề quan trọng về Azan và Iqomah đã xuất bản tại nhà xuất bản Al-Rush Riyadh.
Thêm vào ngày: 2010-01-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/264387
Go to the Top