Abdul Ghony Abdul Kholiq

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Ghony Abdul Kholiq
Giới thiệu sơ lược: - Abdul Ghony Abdul Kholiq: ông là Shaikh Abu Al-Kamaal – hoặc Al-Hasan Abdul Ghony bin Muhamma Abdul Kholiq bin Hasan bin Mustofa Al-Misry Al-Qohiry sinh ra, lớn lên và mất.
- Sinh ngày 17/3/1908 dương lịch tại thành phố Cairo và cũng mất tại đây vào ngày 18/10/1403 H nhằm ngày 28/7/1983 dương lịch thưởng thọ 75 tuổi bốn tháng.
- Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm và đã giám sát hơn 500 bài luận án từ thạc sĩ đến tiến sĩ và đã dạy ở một số trường Đại Học ở Saudi Arabia, Irắc, Ma róc và Libi.
Thêm vào ngày: 2010-01-11
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/264159
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Thái Lan - Bangladesh - Pháp - Anh - Kurdish - Nga - Malayalam - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top