Abu Bakr Al-Baihaqy

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abu Bakr Al-Baihaqy
Giới thiệu sơ lược: - Ông Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Aly bin Abdullah bin Musa Al-Baihaqy vào tháng Sha’ban (tháng 8) năm 384 tại làng Khosru Jard, hưởng thọ 74 tuổi, ông mất năm 458 tại Nisabur và xác ông được chuyển đến chôn cất tại Baihiq.
- Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm tiêu biểu như Sunan Kubro, nhận thức Sunan và Athaar, các bằng chứng về sứ mạng Nabi và nhận thức hoàn cảnh người của giáo lý.
Thêm vào ngày: 2010-01-11
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/264129
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Bangladesh - Thái Lan - Trung Quốc - Persian - Pháp - Kurdish - Nga - Malayalam - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top