Ân phước Nhịn Ngày A’-shuro và tháng của Allah Al-Muharram

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Ân phước Nhịn Ngày A’-shuro và tháng của Allah Al-Muharram
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ân phước Nhịn Ngày A’-shuro và tháng của Allah Al-Muharram: Bài viết nói về ân phước nhịn chay ngày A’-shuro, ân phước của việc thường xuyên nhịn chay tự nguyện trong tháng Al-Muharram, khuyến khích nhịn chay ngày Taasu-a’ (mồng 9) cùng với A’-shuro (mồng 10), ý nghĩa của sự nhịn chay đó, giáo lý duy chỉ nhịn chay ngày A’-shuro, giáo lý nhịn chay A’-shuro trong khi còn thiếu nợ Ramadan và những việc làm nên làm trong ngày này cùng với những hành động Bid-a’h thái quá trong ngày A’-shuro.
Thêm vào ngày: 2009-12-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/261635
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Ân phước A-shu-ro và tháng của Allah Al-Muharram
336.2 KB
: Ân phước A-shu-ro và tháng của Allah Al-Muharram.pdf
2.
Ân phước A-shu-ro và tháng của Allah Al-Muharram
2 MB
: Ân phước A-shu-ro và tháng của Allah Al-Muharram.doc
Go to the Top