Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A’-shuro

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A’-shuro
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Trang web Islam chuyên vấn đáp và trả lời www.islam-qa.com
Giới thiệu sơ lược: Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A’-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A’-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.
Thêm vào ngày: 2009-12-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/260983
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A-shu-ro
198.2 KB
: Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A-shu-ro.pdf
2.
Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A-shu-ro
1.5 MB
: Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A-shu-ro.doc
Go to the Top