Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Trong bài thuyết giảng này ở phần thứ nhất: nhắc nhở người Muslim về câu kinh: Tất cả mỗi người đều phải nếm cái chết, cái chết là vị khách bước vào nhà của mỗi người dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo... cũng không cần phải xin phép gia chủ, đồng thời nhắc đến một số Hadith đúng thật xung quanh cái chết.
Trong phần thứ hai: giải thích niên lịch Hijry của Islam khỏi đầu như thế nào?, kế tiếp kể sơ lược tiểu sử Nabi và cách cư xử của ông Abu Ayyub Al-Ansory khi Nabi đến ở nhà ông trong những ngày đầu đến Madinah.
Thêm vào ngày: 2009-12-11
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/260226
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết
422.4 KB
: Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết.pdf
2.
Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết
3.7 MB
: Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết.doc
Go to the Top