ఫైసల్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ ముబారక్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఫైసల్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ ముబారక్
సంక్షిప్త వివరణ: షేఖ్ ఫైసల్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ ఫైసల్ బిన్ హమ్ద్ అల్ ముబారక్ అర్రాషిద అర్రబాయి అల్ అనిజీ. 1313హిజ్రీ జన్మించిన సంవత్సరం మరియు 1376హిజ్రీ చనిపోయిన సంవత్సరం
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-24
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/25515
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top