ముహమ్మద్ బిన్ అహ్మద్ అల్ ఖుర్తబీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ముహమ్మద్ బిన్ అహ్మద్ అల్ ఖుర్తబీ
సంక్షిప్త వివరణ: ముహమ్మద్ బిన్ అహ్మద్ బిన్ అబీ బకర్ బిన్ ఫర్హ, అబూ అబ్దుల్లాహ్ అల్ అన్శారీ, అల్ ఖజ్రజీ, అల్ అండలూసి, అల్ మాల్కీ. హాఫిజ్ అద్దహాబీ ప్రత్యేకంగా వీరి గొప్పతనాన్ని పొగిడినారు
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/25493
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top