శాలెహ్ బిన్ ముహమ్మద్ అల్ హైదాన్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: శాలెహ్ బిన్ ముహమ్మద్ అల్ హైదాన్
సంక్షిప్త వివరణ: అధ్యక్షులు - మజ్లిసె అల్ ఖదా అల్ ఆలా బిల్ మమ్లకతుల్ అరబియాహ్ అస్సౌదీయ్యహ్ - సౌదీ అరేబియాలోని ప్రధాన న్యాయాధికార వ్యవస్థ యొక్క అధ్యక్షులు
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/25470
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top