రదా అహ్మద్ శమ్దీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: రదా అహ్మద్ శమ్దీ
సంక్షిప్త వివరణ: రదా అహ్మద్ శమ్దీ - అనువాదం
పేరు - రదా అహ్మద్ శమ్దీ
మారుపేరు(కున్నియహ్) - అబూ ముహమ్మద్
బిరుదు - అల్ మఆతజ బిల్లాహ్
దేశం - థాయిలండ్
జన్మస్థలం - బాంకాక్, థాయిలాండ్
జన్మంచిన తేదీ - 1970
అజ్హర్ విశ్వవిద్యాలయం, ఈజిప్టు నుండి ఇస్లామీయ విద్యలో పట్టభద్రులు, హదీథ్ విద్యలో మాష్టర్స్ మొరాకోని ఇస్లామీయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి పొందారు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/25445
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top