Đây là Haj của Rosul

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Đây là Haj của Rosul
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Al-Waton - Trang web Kalimat www.kalemat.org
Giới thiệu sơ lược: Không một sự hành đạo nào mà lại không có nghi thức và cách thức thi hành cả, nghi thức đó có thể do Allah truyền đạt hoặc do chính Rosul e của Ngài phân trần. Nabi e đã thi hành Haj sau khi di cư đến Madinah một lần duy nhất và được gọi là Haj từ biệt vì Nabi e đã giã biệt mọi người trong lần Haj này, cũng trong lần Haj từ biệt Người đã giải thích rất tỉ mỉ nghi thức Haj như Người đã nói: "Mọi người hãy học hỏi ở Ta nghi lễ Haj." Qua Hadith đó đã giải thích nghi thức Haj của Nabi e.
Thêm vào ngày: 2009-11-22
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/253696
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Đây là Haj của Rosul
2.5 MB
: Đây là Haj của Rosul.doc
2.
Đây là Haj của Rosul
463.8 KB
: Đây là Haj của Rosul.pdf
Go to the Top