అమర్ బిన్ అలీ అల్ ఫాకిహానీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అమర్ బిన్ అలీ అల్ ఫాకిహానీ
సంక్షిప్త వివరణ: షేఖ్ తాజుద్దీన్ అమర్ బిన్ అలీ అల్ లుఖ్మీ అస్సికందరీ, ఫాకిహానీ లో ప్రసిద్ధి చెందినవారు. సికందరియాలో 734హిజ్రీలో ఇమాం మలికీ మజ్హబ్ కు చెందిన గొప్పతత్వవేత్త.
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/24486
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top