Husain Kirdmir

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Husain Kirdmir
Giới thiệu sơ lược: Husain Kirdmir: thông dịch viên người Hàn Quốc.
Thêm vào ngày: 2009-09-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/233511
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Bangladesh - Trung Quốc - Thái Lan - Anh - Malayalam - Persian - Pháp - Kurdish - Nga - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top