വസ്വിയ്യുല്ലാഹ് ഇബ്,നു മുഹമദ് അബ്ബാസ്

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വസ്വിയ്യുല്ലാഹ് ഇബ്,നു മുഹമദ് അബ്ബാസ്
സംക്ഷിപ്തം: വസ്വിയ്യുല്ലാഹ് ഇബ്,നു മുഹമദ് അബ്ബാസ്;- മതപ്രബോധന കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സറായ ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2009-09-18
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/233176
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top