I’wodh bin Aly Abdullah

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: I’wodh bin Aly Abdullah
Giới thiệu sơ lược: - I’wodh bin Aly Abdullah: là tác giả của rất nhiều tác phẩm gồm có:
1- Tóm lược những dấu hiệu của Ngày tận thế nhỏ và lớn: dưới sự kiểm tra của Shaikh Abdullah bin Abdur Rohman Al-Jibreen.
2- Ittihaaf nhóm có niềm tin với những bài học mỗi ngày trong năm.
3- Sự nhịn chay khuyến khích và thể loại nhịn chay.
Thêm vào ngày: 2009-08-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/228844
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Bangladesh - Pháp - Anh - Thái Lan - Malayalam - Uighur - Kurdish - Persian - Nga - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top